Šk. rok 2004/2005:

 • Miloš Köver 3. miesto v okresnom kole olympiády v NEJ 10.02.2005
 • Lukáš Kováč 3. miesto v okresnom kole olympiády v ANJ 09.02.2005
 • Ondrej Čigáš 2. miesto v regionálnom kole ĽA SŠ-trojskok 12.05.2005
 • Andrea Kollárová 3. miesto v regionálnom kole ĽA SŠ-beh na 1500 m 12.05.2005
 • Veronika Szaboóvá 2. miesto v regionálnom kole ĽA SŠ-hod diskom 12.05.2005
 • Nicolette Beczová 2. miesto v regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína – postúpila do krajského kola
 • Nicolette Beczová, Petra Lacková – súťaž v umeleckom prednese – Horovov Zemplín 2004 Michalovce
 • Beczová, Lacková, Litavec, Szaboóvá, Čechovský – kurz moderátorov organizovaný KOS Košice
 • Beczová, Lacková – 12. ročník Slovenského festivalu poézie “Beniakove Chynorany”
 • Beczová – 4. miesto v krajskom kole v prednese poézie “METAMORFÓZA SLOVA” v Michalovciach
 • 27 žiakov zúčastnilo v 2 kategóriách matematickej súťaže KLOKAN
 • Lorincová, Baranyiová sa zapojili do matematického korešpondenčného seminára MAKS