ADOLF HITLER

Nemecký národ vo svojej histórii vydal zo svojho stredu mnohé významné osobnosti, ktoré doteraz patria do galérie svetovo uznávaných géniov, či už v oblasti filozofie, vedy a techniky alebo umenia. Avšak zvláštne miesto medzi nimi má jeden človek, s ktorého menom sú spojené najväčšie hrôzy tohto storočia – Adolf Hitler. Povýšil princíp víťazstva silnejších nad slabšími alebo do ich totálneho zničenia na jedinú pravdivú silu, ktorá hýbe dejinami národov. Významné miesto v ňom hrala dobyvačná vojna, a práve tá dostala v nacistickom podaní až mystický rozmer. Kým komunistický diktátori zaodievali svoju hrôzovládu do plášťa triednej ideológie, Hitler zneužil frustráciu nemeckého národa z povojnovej biedy versaillského mieru a chaosu Weimarskej republiky na to, aby nimi spojil sociálnu demagógiu s nacionalizmom pričom hlavným zjednocujúcim prvkom bol takzvaný vodcovský princíp, ktorý mal nemeckému národu zabezpečiť prevahu nad prehnitými demokraciami z pozadia ovládanými silnými nátlakovými skupinami plutokratov, ku ktorým podľa neho patrili aj Židia ako stelesnenie všetkého imaginárneho zla.
Narodil sa 20. 4. roku 1889 v mestečku Braunau na Inne na rakúskej strane hraníc s Bavorskom ako syn obyčajného colníka. R. 1905 prerušil Hitler neúspešné štúdium na reálke v Linci a r. 1907sa presťahoval do Viedne, kde žil ako maliar a bohém. V tomto období rozvinul pod dojmom napätého predvojnového politického ovzdušia v mnohonárodnostnom habsburskom štáte svoje fašistické a antisemitské názory. Prvých 25 rokov života strávil bez cieľa. Bol zatrpknutý, lebo ho 2x odmietla prijať viedenská akadémia výtvarného umenia. Živil sa príležitostnými prácami ako napr. klepaním kobercov. Vo Viedni, skoro pred prvou svetovou vojnou , svoju pozornosť zameral proti židom. Videl v nich príčinu všetkého zla v Európe. Za vojny to nedotiahol ďalej ako na slobodníka, bol nadšeným vojakom a získal 2 vyznamenania za statočnosť. V roku 1918 mu Ypru bojový plyn poškodil zrak. Keď sa z toho zotavoval, rozhodol sa byť politikom. V roku 1920 vstúpil do Nemeckej robotníckej strany a veľmi rýchlo sa stal ich vodcom.
V roku 1923 bol jej dal nový názov národná nemecká socialistická robotnícka strana ( NSDAP) po čase nacistická a vytvoril SA- tzv. banda ostrých chlapcov, väčšina z nich boli vojnoví veteráni , ktorí šírili nacizmus. Centrom bol Mníchov. Pokus o zvrhnutie Bavorskej vlády 9.11. 1923, ktorý mal byť predohrou na Berlín, skončila fiaskom. Bavorská polícia s použitím zbraní rozohnala demonštráciu nacionálnych socialistov v mníchovskej Feldherrnhalle, ktorú viedol Hitler a bývalý generál Erich Ludendorff. Stroskotali aj plány nacionalistických kruhov na zvrhnutie ríšskej vlády pripravované už od septembra. Vládu mali prevziať traja direktori s diktátorskými plnými mocami. Na ich čele mal stáť šéf najvyššieho vojenského velenia generál Hans von Seeckt. Už začiatkom novembra však začali prípravy na prevrat viaznuť. Seeckt vyzval 5. novembra generálneho štátneho komisára Bavorska Gustáva Rittera von Kahra, ktorý pripravoval rozchod s ríšou, aby zastavil všetky chystané akcie. Hitler skrížil Kahrove plány a sám sa pokúsil uskutočniť prevrat. NSDAP bola po neúspechu tejto akcie zrušená a Hitler bol uväznený na 5 rokov, ale vo väzení strávil len rok. Rudolfovi Hessovi, ďalšiemu nespokojencovi, ktorý sa stal neskôr nástupcom Hitlerovej nacistickej strany, nadiktoval svoj spis Mein Kampf. V tejto knihe chaoticky spísal svoje teórie a predstavy, ktoré pozbieral z rôznych zdrojov, špinil v nej demokraciu a zle sa vyjadroval o židoch a Slovanoch. Netajil sa tým, že je rozhodnutý pre panskú nemeckú árijskú rasu dobyť Lebensraum (životný priestor) vo východnej Európe.
Z Mníchovského fiaska si vzal ponaučenie a rozhodol sa zničiť demokraciu parlamentnou cestou. Zhromaždil skupinu oddaných spojencov, ku ktorej patrili ľudia ako Goebles, neskorší dramaturg zinscenovaných akcií a zjazdov strany v Norimbergu, Goring, Ernst Rohm a chovateľ Heinrich Himmler. Hitler podnikal veľa rýchlych ciest po celom území a zahlcoval národ demagogickou rétorikou a sľubmi, že na troskách starého Nemecka vybuduje novú a mocnú ríšu. Po celom svojom ťažení sa Hitler vracal ku dvom témam, ktoré v dušiach Nemcov robili zázraky. Prvý z nich bol populárny mýtus, že v roku 1918 bola nemeckej armáde vrazená dýka do chrbta. Podľa tohto mohla armáda vojnu vyhrať, keby nemeckí politici nekapitulovali. V skutočnosti Nemecko kapitulovalo na doporučenie najvyššieho veliteľstva armády. Potom Hitler využíval presvedčenie , že podmienky versaillskej mierovej zmluvy z roku 1919 znemožnili obnovu Nemecka a že strata územia, uvalenie obrovských reparácií a zákaz vyzbrojenia urobili z Nemecka druhoradú zem.
Hitler tvrdil, že Weimarská republika, ktorá vznikla r 1919 slúži záujmu židovsko – kapitalisticko – komunistického spiknutia. Na jar roku 1934 začal Hitler dostávať správy SS a gestapa, podľa ktorých vodcovia SA sa ho chystajú zvrhnúť. Správy boli vymyslené , ale Hitler im uveril. Vo voľbách v lete 1932 získala NSDAP 37,4 % hlasov a Hitler sa stal ríšskym kancelárom 30.1.1933. V novej vláde potom stáli proti ôsmim konzervatívnym ministrom traja nacionálni socialisti . Adolf Hitler, ríšsky minister vnútra Wilhelm Frick a minister bez kresla Hermann Göring. Po uchopení moci nacionálnymi socialistami, ktorým sa v ďalších týždňoch podarilo vyradiť parlament i krajinské vlády a zmeniť sa na samovládny faktor, nasledovala vlna otvoreného teroru, zakotvená zákonom z 28. februára 1933. V tento deň, krátko po požiari budovy ríšskeho snemu, čo nacisti s mohutnou propagandou kládli za vinu komunistickej strane Nemecka (KPD), ríšsky prezident Hindenburg v záujme obrany,, proti komunistickým aktom násilia, ktoré ohrozujú štát“ a ,,ochrany národa a štátu“ zrušil dôležité základné práva. Týkalo sa to osobnej slobody, práva na slobodné vyjadrenie odlišnej mienky, slobody tlače, spolčovania a zhromažďovania a rešpektovania poštového a telefónneho tajomstva.
Ďalších 5 rokov upevňoval svoju moc tým, že rozdrtil potenciálnu opozíciu.V ríšskych snemoch Hitler hájil homosexualitu.
15.9.1935 Hitler vydáva Norimberské zákony
13.3.1938 sa Hitler pokúsil pripojiť Rakúsko
23. 8. 1939 Pakt medzi Hitlerom a Stalinom – príprava vojny
1.9.1939 Hitler vtrhol do Poľska
Hitler napadol ZSSR 22. 6. 1941
Nemecká ríša 30. 6. 1934
Ríšsky kancelár Adolf Hitler dal počas snemovania vodcov SA v Bad Wiessee zatknúť a zavraždiť šéfa štábu SA Ernesta Röhma a ďalších vedúcich predstaviteľov SA. Bol to dôsledok vnútorných mocenských bojov medzi SA a straníckou vrchnosťou NSDAP. Röhm plánoval spojiť reichswehr a SA do jednej formácie pod svojím vedením a hovoril o nevyhnutnosti ,,druhej revolúcie“. Keďže Röhm odmietal spáchať samovraždu,1. júla ho zastrelili. Vyvraždená bola aj väčšina vedenia SA a takisto osoby, ktoré boli v opozícii voči Hitlerovej politike, napr. Gregor Strasser a generál vo výslužbe, bývalí ríšsky kancelár Kurt von Schleicher. Sériu vrážd Hitler oficiálne zdôvodnil plánovaným pučom SA a Röhmovou homosexualitou. Táto čistka bola charakteristickým prejavom nacistických zákrokov proti akejkoľvek opozícii. Ďalších politických protivníkov, predovšetkým komunistov a sociálnych demokratov, od svojho nástupu k moci zatýkali, mučili alebo posielali do koncentračných táborov.
2. 8. 1934 sa stal Hitler ríšskym prezidentom. Po smrti 86-ročného ríšskeho prezidenta Paula von Beneckendorffa und von Hindenburga prevzal ríšsky kancelár Adolf Hitler aj úrad hlavy štátu. Hitler dal armáde prisahať vernosť prezidentovi, a nie ústave. Bývalý prezident Paul von Hindenburg nesplnil nádeje, ktoré do neho nemecká spoločnosť vkladala. Ako ,,strážca ústavy“ mohol totiž nacionálnym, socialistom prekaziť uzurpovanie štátnej moci.
ZSSR 31. 1. 1943 Kapitulácia a koniec bitky pri Stalingrade
Nevydarený atentát na Hitlera a potlačenie dôstojníckeho sprisahania.
Pri výbuchu bomby v Hitlerovom hlavnom stane Wolfsschanze v severnom Prusku 20. júla 1944 bol Adolf Hitler ľahko zranený. V čase explózie o 12,42 bol atentátnik, plukovník gróf Claus Schenk von Stauffenberg, už zase na ceste späť do Berlína, kde jeho spoločníci generál Friedrich Olbricht, generálplukovník Ludwig Beck a generál poľný maršal Erwin von Witzleben medzitým začali povstanie, ktoré plánovali už dlhší čas. Veliteľ strážneho práporu Grossdeutschland major Ernst Remer sa najprv telefonicky presvedčil, či sa Kitlerovi nič nestalo, a potom pokus o povstanie zlikvidoval. O 22,50 Stauffenberga a jeho troch sprisahancov na základe stanného práva zastrelili. Ďalšie civilné a vojenské osoby bezpečnostné orgány zatkli a tzv. ľudový súd ich odsúdil na smrť. V bezprostrednej súvislosti s týmto atentátom prišlo o život 180 osôb. Atentát z 20. júla mal z vyše 35 plánovaných alebo nevydarených pokusov civilistov aj vojakov zabiť Hitlera najvážnejšie následky. Nemeckí komunisti a sociálni demokrati sa už od uchopenia moci nacistami usilovali organizovať odbojové hnutie, za čo boli tisíce osôb zatknutých, odvlečených do koncentračných táborov alebo zastrelených.

Francúzsko 16. 12. 1944 Hitler sa pokúša dosiahnuť víťazstvo na západnom fronte.
25. 4 1945 Spojenecké vojská dobyli Nemecko. Francúzski vojaci dobyli koncom apríla mestá Karlsruhe, Stutgard a Ulm. Generál Dwight D. Eisenhower, ktorý medzitým zmenil cieľ útoku západných spojencov v Nemecku, prenechal červenej armáde hlavné mesto Berlín, kde sa Adolf Hitler s posledným zvyškom nacistických pohlavárov zabarikádoval, a preniesol vojenský útok na juh smerom na Lipsko a Linec. 25. apríla Červená armáda obkľúčila Berlín. Červená armáda začala 16. apríla pod vedením maršala Žukova svoju berlínsku operáciu. Sovietske jednotky postupne izolovali jednotlivé ohniská nemeckého odporu v Berlíne a jeho okolí a napokon ich celkom obkľúčili, v noci z 30. apríla na 1. mája obsadili budovu ríšskeho snemu a 2. mája nemecké skupiny v meste kapitulovali.
30. 4. 1945 Hitler spáchal samovraždu
Zatiaľ čo sovietsky vojaci dobýjali hlavné mesto tretej ríše Berlín, Adolf Hitler spáchal v úkryte berlínskej ríšskej kancelárie samovraždu a zbavil sa tak ako ,,vodca a ríšsky kancelár Veľkonemeckej ríše“ zodpovednosti za zločiny spáchané v mene Nemecka. Spolu s ním spáchala samovraždu aj Eva Braunová, s ktorou sa deň predtým zosobášil. Mŕtvoly na Hitlerov rozkaz poliali benzínom a spálili v parku ríšskej kancelárie.
1. mája o 22 hodine oznámil hamburský vysielačom prekvapenému svetu a nemeckej verejnosti správu o Hitlerovom konci, zoštylizovanú ako legendu o hrdinskej smrti.“ vodového hlavného stanu bolo oznámené, že náš vodca Adolf Hitler dnes padol na svojom vojenskom stanovišti v budove ríšskej kancelárie. Bojoval do posledného dychu proti boľševikom. 30. apríla menoval svojho nástupcu Dönitza”.Hitlerova politická záveť z 29. apríla končí nasledujúcou vetou: ” Hlavne zaväzujemvedenie národa i svojho nástupcu ku dodržovaniu rasových zákonov a k nemilosrdnému odporu voči všetkým národom sveta – medzinárodnému židovstvu.”

“CIELE A METÓDY VZDELÁVANIA V ODBORNOM ŠKOLSTVE”

Konferencia sa konala v dňoch 25. 4 – 26. 4. 2002 vo Ferrocentre, tr. SNP 61, Košice.
Odborná konferencia prezentovala názory a skúsenosti zo vzdelávania mladej generácie a vízií na vývoj odborného vzdelávania. Bola to príležitosť na stretnutie pedagógov s odborníkmi z rôznych inštitúcii a oblastí.
Organizátorom tejto akcie bola
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA HUTNÍCKA V KOŠICIACH
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA HUTNÍCKA V KOŠICIACH
a SLOVENSKÁ HUTNÍCKA SPOLOČNOSŤ

hlavný front je “Západný”

Nemecko predpokladalo rýchly koniec vojny a vypracovalo tzv. Schlieffenov plán bleskovej vojny (Blitzkrieg). Podľa neho mala vojna trvať 3-4 mesiace. Predpokladal rýchly postup na západ, cez Belgicko a Luxembursko do Francúzska, ktorého armáda bola v reorganizácii, čiže neschopná okamžite zasiahnuť, čo by viedlo ku kapitulácii Francúzska. Potom, kým sa Rusko pomaly zmobilizuje, vrhnúť sa s uvoľnenými silami proti nemu.

: Tento plán skrachoval hneď v prvej fáze. Rýchlo postupujúci nemecký útok sa zastavil 5.9. na rieke Marne. Týmto sa nemecká ofenzíva skončila, mýtus o bleskovej vojne stroskotal.

: Na západnom fronte- prechod k pozičnej (zákopovej) vojne- bolo jasné, že blesková vojna nemôže uspieť.

: 9.9. prišli na pomoc Francúzom, Rusi a Nemci začali ustupovať.

: Rusi začínajú mať úspechy na bitevnom poli – získali Halič a porazili Nemcov v bitke pri Loggii, čo bol pre centrálne mocnosti veľký šok.

Pozor

Ján Mata – Pozor na bodnutie hmyzom

Kristína Maričaková – Pozor na uštipnutie hadom

Janka Kertisová – Pozor na jedovaté hríby

Matúš Kleban – Pozor na zakladanie ohňa

Alexandra Blanarová – Pozor na požiar v lese

Lukáš Hriz – Pozor pri strieľaní

Katka Kertisová – Pozor na zadrené triesky

Michaela Rusinová – Pozor na hlbokú vodu a utopenie

Návšteva prezidenta U.S. STEEL Košice.

goodishV sprievode riaditeľa školy si prezident U.S. STEEL Košice John H. Goodish prezrel odborné učebne, potom sa stretol so žiakmi, ktorí mu kládli zaujímavé otázky súvisiace so súkromným, pracovným životom. Stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére a dúfajme, že sa v budúcnosti zopakuje.

Šport v škole

sport3Neodmysliteľnou súčasťou všestranného pôsobenia školy na svojich žiakov je telesná výchova, ktorá patrí vo väčšine prípadov medzi najobľúbenejšie predmety. Telesná výchova a šport tvoria na našej škole dve vzájomne úzko súvisiace súčasti pôsobenia na výchovu a vývin žiakov.
Už v prvých rokoch existencie školy získavajú jej žiaci popredné miesta v okresných, krajských i celoštátnych súťažiach. V škole boli zriadené športové strediská basketbalu, hádzanej i volejbalu. Basketbalisti školy pod vedením učiteľa – trénera Bohdana Iljaška sa v školskom roku l97l/72 stali majstrami ČSSR, v roku l973 víťazmi medzinárodného turnaja juniorov v Holandsku. V roku l974 bola škola organizátorkou celoštátneho finále stredoškolských hier v basketbale, ktoré opäť vyhrali naši basketbslisti.

V rokoch l978-90 pracoval na škole veľmi úspešne krúžok branného vodáctva pod vedením učiteľa – trénera P. Fotula. V týchto rokoch získali naši vodáci niekoľkoktrát majstrovské tituly.
Keď hovoríme o športovom živote školy, nemôžeme nespomenúť peknú športovú tradíciu – medzinárodné športové stretnutia, ktorých sa naši športovci zúčastňovali v rokoch l974-8l. Po niekoľkoročnej prestávke škola v roku l990 opäť nadviazala na prerušenú tradíciu svojej účasti na týchto stretnutiach. Teraz na nich žiaci opäť dokazujú dobrú výkonnosť a obsadzujú popredné miesta.

V roku l993 na škole opäť vzniklo športové stredisko mladších dorastencov – basketbalistov. Jeho cieľom je nadviazať na zašlú slávu rokov, v ktorých škola patrila k športovej špičke republiky.
Dlhoročnú tradíciu školy tvoria zimné lyžiarske výcvikové kurzy a letné plavecké kurzy, ktoré sú u žiakov veľmi obľúbenou pohybovou aktivitou. Pritom škola touto cestou odstraňuje plaveckú negramotnosť.

Športovci školy sa priebežne zúčastňujú všetkých turnajov a súťaží, ktoré sa uskutočňujú v našom regióne, či už v stolnom tenise, futbale, atletike, volejbale, basketbale, šachu i orientačnom behu, kde reprezentujú dobré meno školy.
Touto cieľavedomou prácou sa učiteľom školy podarilo vychovať takých športovcov, ako sú majstri športu Ing. JAROSLAV PAPIERNIK, JOZEF KLIMČÁK, FRANTIŠEK HÖNSCH, VILIAM HÖNSCH, FRANTIŠEK KYSEĽ, PETER FOTUL, kapitán reprezentačného družstva ČSSR v ľadovom hokeji VINCENT LUKÁČ, víťaz Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v roku l983 FRANTIŠEK VIŠNICKÝ a celý rad ďalších reprezentantov republiky v tenise, ľadovom hokeji, vodnom póle, cestnej cyklistike a morskom viacboji.
V snahe nadviazať na už školou dosiahnuté úspechy v basketbale bola na škole v školskom roku 1997/98 otvorená v študijnom odbore polytechnika športová trieda.

V januári americký prezident Woodrow Wilson vypracoval

V januári americký prezident Woodrow Wilson vypracoval 14 bodový mierový program a predkladá ho centrálnym mocnostiam. Boli však odmietnuté.
: 9.2. podpísaný Brestlitovský mier (chlebový mier) medzi sovietskym Ruskom a Nemeckom. Nemecko však obnovilo boje proti Rusku, po kapitulácii sovietskej vlády sa mierové rokovania v Brest-Litovsku 3.3. uzavreli. Pre Rusko bol mier nevýhodný, stratil veľa územia v prospech Nemecka, ale už nemuseli bojovať. Lenin sa mohol sústrediť na svoj politický cieľ- nastolenie komunizmu v Rusku a na celom svete (svetová socialistická revolúcia). Komunizmus sa však zvrhol na krutovládu.

: V marci sa rozpadol východný front a nemecké vojská sa presúvajú na západ, kde sa dostávajú až k Parížu (Luddendorffova ofenzíva), až pokiaľ nie sú zastavené v druhej bitke na Marne.

: 8.8. zahájili vojská Dohody pri Amiens útok, ktorým dosiahli prielom v nemeckej obrane a zatlačili ich až po Siegfriedovu líniu do Belgicka.

: Cez more do Francúzska neustále prúdili ďalšie americké jednotky a Dohoda mohla posilniť i ďalšie fronty, taliansky a solúnsky v Európe, palestínsky a mezopotámsky v Ázii. To spôsobilo, že na jeseň boli spojenci Nemecka takmer na konci síl, rakúsky cisár sa tajne pokúšal vyjednávať separátny mier a Turci boli na ústupe, keď stratili Bagdad a Jeruzalem.

: Education is one of the most important requirements for a successful life. However, you also need time to relax. You can relax by playing casino slots online.

: 30.9. požiadalo o mier Bulharsko, o mesiac neskôr Turecko.

: 24.10. -porážka vojsk RU Talianmi na rieke Piave.

: 3.11. podpísalo RU pri Padove prímerie s Dohodou- separátny mier.

: 9.11. abdikácia nemeckého cisára Wilhelma II. a vyhlásenie Weimarskej republiky. Novým ríšskym kancelárom sa stáva vodca sociálnych demokratov Fridrich Ebert.

: 11.11. 1918 v železničnom vagóne v Compiegnskom lese pri Paríži bola podpísaná kapitulácia Nemecka a uzavreté prímerie (maršál Foch na strane Dohody a predseda nemeckej komisie pre prímerie a poslanec Mathias Erzberger)- pokladá sa za koniec vojny.

– dôležitý z diplomatického hľadiska 8. 1. – 14 bodov prezidenta W. Wilsona -> “otec mieru” – program, kt. má skončiť vojnu – vytvoriť štáty na prísne národnostnom princípe – verejné prejednávanie mierových zmlúv – princíp spoločnej dohody – vytvoriť medzinárodnú spoločnosť na ochranu svetového mieru marec – Brest-Litovský mier – ukončenie rokovaní medzi Ruskom a Nemeckom – Rusi im museli nechať vš. územia, kt. Nemci získali pri zatlačení ruskej armády (len do konca 1. SV to platilo) – V front prestal definitívne fungovať jar – Sixtova aféra – rak.-uh. cisár Karol I. sa rozhodol viesť tajné rokovania s Dohodou za chrbtom Nemecka a rokovaniami poveril sv. príbuzného Sixta Bourbonského – chceli uzatvoriť separátny mier pod podmienkou, že sa územie Rak.-Uh. nebude deliť – Nemci to odhalili a prekazili – až v lete dohodové mocnosti súhlasili s rozbitím Rak.- Uh. a s vytv. nástupníckych št.

Valentínka súťaž v spoločenských tancoch

Pozvánka:
Organizátor: Gymnázium a SPŠH Alejová 1, Košice
Miesto: Gymnázium a SPŠH Alejová 1, telocvičňa
Dátum: 14. február 2002 (štvrtok)
Začiatok: 9.45 hod.
Prezentácia párov: 9.00 – 9.15 hod.
Podmienky: Súťažné oblečenie, chrániče na opätky
Aspoň jeden člen z tanečného páru je študentom vašej strednej školy.
Tanečník je alebo bol členom nejakého tanečného klubu spoločenských tancov, alebo absolventom.
Termín prihlášky: najneskôr do 13.2.2002 (telefonicky alebo E-mailom)
Prihlášky posielajte: p. Plichtová
Mobil: 0905 635 792
E-mail:janaplichtova@hotmail.com
Fax: 055 6782278
Tešíme sa na stretnutie s Vami
RNDr. Jana Plichtová
organizátor akcie
Ing. Ladislav Makó, CSc.
riaditeľ škôl
Poznámka:
Súťaž bude prebiehať bez rozdielu vekových kategórií a výkonnostných tried.

Apeninský polostrov v Napoleonskom období

Odozva Veľkej francúzskej revolúcie v Taliansku

V 18. storočí prebehli v Lombardii, Parme, Toskánsku a Neapolsku osvietenecké reformy, ktoré pripravili pôdu pre prijatie nových revolučných myšlienok z Francúzska.
Udalosti vo Francúzsku v rokoch 1789 až 1794 vplývali hlavne na taliansku mládež. Práve z tejto skupiny sa formovali strojcovia vzbúr a reforiem v rokoch 1794 – 1795. Tieto vzbury (Piemont, Bologna, Palermo a Sardínia) boli samozrejme krvavo potlačené. Spiknutie v Neapole viedol Emanuel De Deo (v roku 1794), v Bologni to bol Luigi Zamboni (v roku 1795). Obaja skončili na popravisku. V Taliansku chápu Francúzsko ako jediného osloboditeľa polostrova.
Na Korzike v tomto období vrie národooslobodzovací boj, na čele ktorého stojí Pasqaule Paoli. Korzika sa stala francúzskou dŕžavou a mala poslúžiť ako medzičlánok na spojenie francúzskej a budúcej talianskej revolúcie.
Od roku 1792 trvá prvá koaličná vojna Francúzska proti Rakúsku, ktorá sa čiastočne odohráva aj na území Talianska. V 1792 francúzske jednotky obsadili Nizzu a Savojsko ako oblasti patriace sardínskemu kráľovi – spojencovi Rakúska.
Prvé ťaženie Napoleona do Talianska
v rokoch 1796 – 1797

Dňa 2 . 3 . 1796 bol Generál Napoleon Bonaparte vymenovaný za veliteľa tzv. talianskej armády. Návrh na jeho menovanie podal Carnot. Už 11. marca odchádza Napoleon k svojej armáde. 27. marca pricestoval do Nizzy, kde bol hlavný štáb francúzskej armády v Taliansku. Jeho armáda bola v biednom stave: neoblečená, bosá, hladná, bez žoldu a delostrelectva ( iba 30 diel ) i jazdectva ( len 2 jazdecké divízie ). Rakúsko-sardínska armáda ju prevyšovala 2,5 krát počtom vojakov a mala 7-krát viac delostrelectva. Francúzska armáda v Taliansku mala v rámci francúzskych akcií hrať len pomocnú úlohu (na odpútaniu pozornosti nepriateľa).
Napoleon sa na ťaženie do Talianska pripravoval od roku 1794. Dokonale ovládal plány budúceho bojiska. Vo svojich plánoch rátal s rozbitím nepriateľských vojsk na časti a osobitným podpisovaním mieru so spojencami Rakúska. Tak sa mali utvoriť podmienky na útok na Rakúsko z juhu.
Francúzskej armáde v Taliansku velili aj ďalší divízni generáli a to Masséna, Augerau, Lahárpe a Sérurier (najstarší s najväčšími vojenskými skúsenosťami).
During your graduation party, do not forget to take time out to play online casino games with your friends. It’s a great way to commemorate this special day.
Taliansky revolučný výbor sa chcel spojiť s francúzskou armádou, preto poslali Napoleonovi Memorandum. Napoleon spočiatku však myšlienku talianskej revolúcie nepodporoval.
5 . apríla sa Napolenova armáda vydala na pochod po pobrežnom okraji prímorských Álp po tzv. rímse. Takto získal čas a už 9.apríla vstupuje na územie Talianska. 12.apríla 1796 získal Napoleon svoje prvé víťazstvo nad rakúskou armádou pri Montenotte a o dva dni na to porazil piemontskú armádu pri Millesime. Takto vrazil klin medzi rakúsku armádu a jej spojenca a otvorila sa mu cesta na Miláno a Turín. 15. apríla kapitulovali v Degu posledné rakúske jednotky v Apeninách. 22.apríla 1796 sa odohrala bitka pri Mondovi, ktorá donútila kráľa Sardínie a Piemontu podpísať v Cherascu prímerie s Francúzskom. Týmto prímerím sa stali Francúzi pánmi Piemontu a celého Janova. Úspechy francúzskej armády súviseli s veľkej rýchlostou pri presunoch vojska a s dobrou manévrovacou schopnosťou Napoleona. V malých talianskych mestách sa zakladali revolučné výbory a Salicetti nariaďoval vysoké kontribúcie boháčom. 15. mája bol podpísaný v Paríži mier s Piemontom, skôr z obavy kráľa pred ľudovým povstaním v Turíne a celom kráľovstve.
7. mája prekročili francúzske jednotky Pád a 10. 5. 1796 sa odohrala bitka pri Lodi, v ktorej sa Napoleonovi podarilo dobiť zdanlivo nedobytný most. Týmto krokom si zaistil prechod cez rieku Addu. V liste Carnotovi napísal : “Bitka pri Lodi dala republike celú Lombardiu…Vo Vašich plánoch môžete rátať tým, akoby som bol už v Miláne.”
15.mája francúzska armáda slávnostne vstúpila do Milána. Taliani ju vítali ako osloboditeľskú. Deň pred príchodom francúzskych vojsk ušiel z Milána rakúsky arcivojvoda Ferdinand. V Miláne bol založený klub “Priateľov slobody a rovnosti” , bola zvolená nová mestská rada a začali vychádzať noviny “Giornale dei patrioti d´Italia”,ktoré redigoval Matteo Galdi.
Aj revolučné hnutie v Lombardii nadväzovalo na jakobínske myšlienky a snažilo sa dosiahnuť nezávislosť a slobodu Lombardie .
Prenesenie bojov mimo samotného územia Francúzska znamenalo zaťaženie oblastí, kde sa bojovalo. Neustále odvody a kontribúcie priniesli nespokojnosť domáceho obyvateľstva. V máji 1796 vydal Salicetti “Výzvu k lombardskému ľudu”, v ktorej pod heslom “Vojna národov proti tyranom” vysvetľuje výhru nad Rakúskom a zdôvodňuje a presne určuje platby Lombardie. V máji 1796 ľud v Pávii zmasakroval francúzskych vojakov, ktorí hľadali útočište v citadele. Proti francúzskym daniam, násiliu a presťahovaniu dóžovho úradu sa vzbúril ľud vo Verone a Benátkach. Francúzske ťaženie do Talianska prinieslo rozšírenie revolučného hnutia na celom Apeninskom polostrove.
V júni 1796 sú podpísané prímeria s neapolským kráľom (5.6.1796) a s pápežom v Bologni (23.6.1796). Obe podpisoval za Francúzsko Napoleon.

Bezpečnosť v škole

Ak máme hodnotiť bezpečnosť v škole, povedzme si čo je vlastne nebez-pečenstvo, riziko, svetlo, teplo, keďže o nich budeme písať. Nebezpečenstvo je vlastnosť každej látky, ktorá môže poškodiť zdravie. Riziko je pravdepodobnosť, že sa môže niečo stať, aj keď sa to už stalo. Svetlo je elektromagnetické žiarenie s frekvenciami od 375 THz až po 750 THz, ktoré má vlastnú energiu a je to vlastne forma hmoty. Teplo je miera zmeny vnútornej energie telesa, látky, sprostredkovanej neusporiadaným tzv. tepelným pohy-bom, ktorý neustále konajú všetky dostatočne malé častice telesa, látky (molekuly, atómy, protóny, neutróny, elektróny a pod.).
Bezpečnosť v triede

Pri prehliadke našej triedy sme sa zamerali na faktory, ktoré môžu spôsobiť úraz alebo chorobu, čiže poškodiť naše zdravie. Tieto faktory sú:
Podlaha
šmykľavá
nie je jednoliata – viac častí, spojenie častí je nekvalitné( špáry)
vyštrbená – nerovná, miestami sú diery
stará – možný rozpad
zaprášená
Možnosť úrazu, poškodenie zdravia
šmykľavá – pošmyknutie – pád – rôzne druhy zlomenín a výronov, pád na zariadenie triedy( lavice, skrine a pod.) – úder do hlavy – vnútorné zranenia
zakopnutie – pád – rôzne druhy zlomenín a výronov, na zariadenie triedy( viď odrážku šmykľavá), úder do hlavy, vnútorné zranenia a pod.
prach – alergie, kašeľ, dýchacie ťažkosti
Lampy + osvetlenie
počet: 6-10 KS
kryt – chybné upevnenie – pád – rozbitie
čistota krytu – zhoršenie zraku
druh krytu – veľmi priepustný – oslepenie – zhoršenie zraku – príliš tmavý – tma – zhoršenie zraku
Možnosť úrazu, poškodenie zdravia
kryt – chybné upevnenie – pád – žiakovi na hlavu – rozbitá hlava
kryt – chybné upevnenie – pád – rozbitie – črepiny – porezanie
kryt nečistý – poškodenie zraku
Okná
nedostatočná priepustnosť svetla
nekvalitná montáž
nekvalitný materiál
veľkosť – nedostatočné osvetlenie triedy
Možnosť úrazu
nedostatočná priepustnosť – nutnosť zapálenia lámp – zhoršenie zraku
nekvalitný materiál a montáž – vypadnutie okna z pántov – rozbitie – rezné, bodné poranenia a pod. nedostatočné vetranie – teplota, vlhkosť vzduchu, prašnosť a pod.
malé okná – nedostatočná priepustnosť svetla – nedostatočné osvetlenie triedy – zhoršenie zraku
nedostatočné vetranie – teplota, vlhkosť vzduchu, prašnosť
Dvere
nekvalitná montáž
nekvalitný materiál použitý na výrobu
trčiace skrutky
zárubňa
Možnosť úrazu
nekvalitný materiál + montáž – vypadnutie z pántov – zavalenie, rozbitie hlavy a pod.
trčiace skrutky – možnosť porezania končatín
zárubňa – poskakovanie – tržné poranenia hlavy
Umývadlo + prívod vody
tvrdý materiál
nedokonalé utesnenie prívodu vody
nekvalitné pripevnenie umývadla na stenu
Možnosť úrazu
tvrdý materiál – úder – odreniny, krvné podliatiny
nedokonalé utesnenie prívodu vody – mokrá podlaha – pošmyknutie – pád – rôzne zranenia
nekvalitné pripevnenie umývadla na stenu – možnosť vypadnutia z držiakov – pád – rozbitie – porezanie – na časť tela – pomliažde- niny
Lavice + stoličky + skrine + tabuľa + prístroje a modely
nekvalitné zvary
trčiace skrutky, nity
ostré hrany
nestabilné stoličky
zlé umiestnenie lavíc v triede
Možnosť úrazu, poškodenie zdravia
nekvalitné zvary – možnosť porezania – nečistoty v krvi – otrava
trčiace skrutky, nity – možnosť porezania nohy
ostré hrany – narazenie, pichnutie a pod. – vnútorné zranenia
nestabilné stoličky – poškodenie chrbtice
zlé umiestnenie lavíc v triede + nekvalitné stoličky – poškodenie chrbtice, zraku a pod.
Prestávky
beh
strkanie, sácanie, skákanie a pod.
hádzanie predmetov
hluk
Možnosť úrazu, poškodenie zdravia
beh – pošmyknutie – narazenie do lavice, skrine a pod. – odreniny až zlomeniny
strkanie, sácanie, skákanie a pod. – pošmyknutie, narazenie, pád – odreniny, zlomeniny, narazené končatiny, rozbitie hlavy a pod.
hádzanie predmetov – zásah – narazenie končatiny, rozbitie hlavy odreniny, uhýnanie sa – zohnutie – náraz hlavou o lavicu – beh – pošmyknutie – pád
hluk – bolesti hlavy, zvýšená agresivita a z toho plynúci stres
Toto je niekoľko bodov alebo častí triedy, ktoré sú pre nás nebezpečné a zvyšujú riziko úrazu v triede, kde sa väčšinu dňa nachádzame, alebo môžu spôsobiť ochorenie a preto by sme mali zvýšiť opatrnosť a obozretnosť a tak zabrániť vzniku úrazov. Ak si to teraz čítaš a napadne ťa niečo, tak sa zapoj do tohto projektu a prispej svojimi nápadmi.