Šk. rok 2004/2005:

 • Miloš Köver 3. miesto v okresnom kole olympiády v NEJ 10.02.2005
 • Lukáš Kováč 3. miesto v okresnom kole olympiády v ANJ 09.02.2005
 • Ondrej Čigáš 2. miesto v regionálnom kole ĽA SŠ-trojskok 12.05.2005
 • Andrea Kollárová 3. miesto v regionálnom kole ĽA SŠ-beh na 1500 m 12.05.2005
 • Veronika Szaboóvá 2. miesto v regionálnom kole ĽA SŠ-hod diskom 12.05.2005
 • Nicolette Beczová 2. miesto v regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína – postúpila do krajského kola
 • Nicolette Beczová, Petra Lacková – súťaž v umeleckom prednese – Horovov Zemplín 2004 Michalovce
 • Beczová, Lacková, Litavec, Szaboóvá, Čechovský – kurz moderátorov organizovaný KOS Košice
 • Beczová, Lacková – 12. ročník Slovenského festivalu poézie “Beniakove Chynorany”
 • Beczová – 4. miesto v krajskom kole v prednese poézie “METAMORFÓZA SLOVA” v Michalovciach
 • 27 žiakov zúčastnilo v 2 kategóriách matematickej súťaže KLOKAN
 • Lorincová, Baranyiová sa zapojili do matematického korešpondenčného seminára MAKS

Šk. rok 2005/2006:

 • L. Kižlin 2. miesto v regionálnom kole ĽA SŠ-kladivo chlapci 25,42 cm
 • Z. Majorošová 2. miesto v regionálnom kole ĽA SŠ-skok do výšky 135 cm a 4. miesto v skoku do diaľky 428 cm
 • J. Kačala 1. miesto v regionálnom kole Olympiády v anglickom jazyku a postúpil do krajského kola
 • Miloš Köver 2. miesto v regionálnom kole Olympiády v nemeckom jazyku
 • Zuzana Majorošová 1. miesto v ekologickej súťaži EKO 2005 v kategórii Stredné školy s projektom Vplyv hutníckeho priemyslu na jednotlivé ekosystémy. Postup do medzinárodného kola, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2005 v Poľsku.
 • Jaroslav Šiška ocenený v 1. kole súťaže “Profesionáli konajú bezpečne”
 • Martin Štos ocenený v 2. kole súťaže “Profesionáli konajú bezpečne”.

Šk. rok 2006/2007:

 • Miloš Kover – 2. miesto v krajskom kole Olympiády nemeckého jazyka
 • Miroslav Čigaš, Martin Pástor, Viliam Galko, František Eliáš a Mária Vargová – úspešní riešitelia MATEMATICKÉHO KLOKANA, všetci ziskali päť klokanov – najlepšie možné hodnotenie.
 • Herpák z 2.HB – 2. miesto na 10 km beh Rudníkom, 1. miesto beh Nižnou Myšľou
 • Maškuľák z 2.HA– 3. miesto v polmaratóne Košice – Seňa v kategórii juniorov

Šk. rok 2007/2008:

 • Róbert Fabrik – 3. miesto v Interlige v Kick boxe juniorov
 • Matúš Horvát, Tomáš Herpák – úspešní riešitelia MATEMATICKÉHO KLOKANA, ziskali päť klokanov – najlepšie možné hodnotenie.
 • Dávid Veselý – v matematickej súťaži MAKS získal 2 hviezdy, čím sa umiestnil na 8. mieste v kraji
 • účasť v krajskom kole SOČ :Jana Kožejová, žiačka 3.T v odbore 05 – Geovedy(geografia, geológia, geodézia) s prácou Prírodné katastrofy a Zuzana Hanková, žiačka 2.PB v odbore 08 – Ochrana a tvorba životného prostredia s prácou Zem nie je na jedno použitie.
 • František Eliáš z 3. PB, ktorý sa v informatitickej súťaži iBobor rámci Slovenska umiestnil na 19. – 20. mieste.