Na vychádzke

Pani učiteľka povedala svojim žiakom že pôjdu na vychádzku do prírody. Nastúpili do dvojíc a odišli. V prírode uvideli veveričku a vtáčiky, ktoré spievali. No jeden chlapec zakopol na koreni stromu a plakal, že si odrel koleno. Pani učiteľka mu ho ošetrila a pridala aj dobrú radu. Nech sa pozerá popod nohy.
Sára Šadláková, 2.A