Stredoškolská odborná činnosť

Organizačné zabezpečenie školského kola SOČ na SPŠ hutníckej
Termín školského kola: 22.2.2002
Čas: 9.45 – 13.00 hod
Počet súťažných prác: 16
Súťažné odbory: 02 Matematika a fyzika
03 Chémia a potravinárstvo
06 Zdravotníctvo
09 Strojárstvo, hutníctvo a doprava
12 Mikroprocesorová, výpočtová a telekomunikačná technika
15 Ekonomika a riadenie
18 Teória kultúry, umenia a umeleckej tvorby
19 História, politológia a právne vedy
Odborná hodnotiaca komisia:
Predseda: Ing. Ladislav Makó, CSc – riaditeľ školy
Členovia: Ing. Daniela Cvachová – metodička SOČ na SPŠH
RNDr. Daniela Pastírová – učiteľka prírodovedných predmetov
Ing. Mária Mantičová – vedúca PK odborných predmetov
Ing. Izabela Víchová – učiteľka odborných predmetov
Mgr. Boris Girdasov – učiteľ spoločenskovedných predmetov

 

Postupujúce práce do regionálneho kola 18.3.2002:
Planéta Jupiter
Vplyv povzbudzujúcich pochutín na ľudský organizmus
Drogy
Granulometrická stavba ostrív a optimály pomer dvoch frakcií ostriva
Žiaruvzdorné materiály v hutníctve a ich výroba
Skenery
Kresťanské sviatky a zvyky v Medzeve
Príčiny vietnamskej vojny a zapojenie USA

 

Súťažé práce:
1. Planéta Jupiter
Riešitelia: Ján Dzuro – 2.HA
Lukáš Cakoci – 2.T
Konzultant: Mgr. Ivana Cehlárová
Ing. Anton Pisko
WWW prezentácia práce: jupiter-soc.webpark.sk
2. Vplyv povzbudzujúcich pochutín na ľudský organizmus
Riešiteľ: Matúš Jurko – 4.PA
Konzultant: Ing. Mária Šimkuľáková
3. Tuberkulóza hrozbou
Riešitelia: Marek Jarečný – 3.H
Peter Jokeľ – 3.H
Konzultant: PaedDr. Helena Duffeková
4. Drogy
Riešitelia: Martin Štós – 2.HB
Ján Otiepka – 2.HB
Konzultant: RNDr. Daniela Pastírová
5. Granulometrická stavba ostrív a optimály pomer dvoch frakcií ostriva
Riešiteľ: Štefan Barassó – 4.Z
Konzultant: Ing. Juraj Mešter, CSc.
6. Palivá používané v hutníctve
Riešiteľ: Michal Vincek – 4.Z
Konzultant: Ing. Milan Matis
7. Chyby odliatkov a možnosti ich obmedzenia
Riešiteľ: Imrich Meszároš – 4.Z
Konzultant: Ig. Milan Matis
8. Modelárstvo – postup výroby modelov v DZ Zlievareň VSŽ
Riešitelia: Ľubomír Kozel – 4.Z
Roman Skurkay – 4.Z
Konzultant: Ing. Milan Matis
9. Žiaruvzdorné materiály v hutníctve a ich výroba
Riešitelia: Juraj Furčák – 4.Z
Richard Paulíny – 4.Z
Kozultant: Ing. Milan Matis
10. Skenery
Riešitelia: Jakub Kuchár – 3.PA
Bedřich Spielvogel – 3.PA
Konzultant: PaedDr. Helena Duffeková
11. Písomnosti z oblasti nákupu a predaja
Riešitelia: Jana Slabá – 3.T
Zuzana Sallárová – 3.T
Konzultant: Ing. Izabela Víchová
12. Kresťanské sviatky a zvyky v Medzeve
Riešiteľ: Peter Tomásch – 3.PA
Konzultant: PaedDr. Helena Duffeková
13. Habsburgovci
Riešitelia: Peter Brutovský – 3.PA
Dušan Hudec – 3.PA
Konzultant: PaedDr. Helena Duffeková
14. Kysak
Riešiteľ: Jakub Mašlej – 3.H
Konzultant: PaedDr. Helena Duffeková
15. Príčiny vietnamskej vojny a zapojenie USA
Riešitelia: Kamil Bajer – 3.H
Michal Červenka – 3.H
Konzultant: PaedDr. Helena Duffeková
16. Dejiny obce Valaliky
Riešiteľ: Pavol Weber – 3.H
Konnzultant: PaedDr. Helena Duffeková