“CIELE A METÓDY VZDELÁVANIA V ODBORNOM ŠKOLSTVE”

Konferencia sa konala v dňoch 25. 4 – 26. 4. 2002 vo Ferrocentre, tr. SNP 61, Košice.
Odborná konferencia prezentovala názory a skúsenosti zo vzdelávania mladej generácie a vízií na vývoj odborného vzdelávania. Bola to príležitosť na stretnutie pedagógov s odborníkmi z rôznych inštitúcii a oblastí.
Organizátorom tejto akcie bola
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA HUTNÍCKA V KOŠICIACH
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA HUTNÍCKA V KOŠICIACH
a SLOVENSKÁ HUTNÍCKA SPOLOČNOSŤ