hlavný front je “Západný”

Nemecko predpokladalo rýchly koniec vojny a vypracovalo tzv. Schlieffenov plán bleskovej vojny (Blitzkrieg). Podľa neho mala vojna trvať 3-4 mesiace. Predpokladal rýchly postup na západ, cez Belgicko a Luxembursko do Francúzska, ktorého armáda bola v reorganizácii, čiže neschopná okamžite zasiahnuť, čo by viedlo ku kapitulácii Francúzska. Potom, kým sa Rusko pomaly zmobilizuje, vrhnúť sa s uvoľnenými silami proti nemu.

: Tento plán skrachoval hneď v prvej fáze. Rýchlo postupujúci nemecký útok sa zastavil 5.9. na rieke Marne. Týmto sa nemecká ofenzíva skončila, mýtus o bleskovej vojne stroskotal.

: Na západnom fronte- prechod k pozičnej (zákopovej) vojne- bolo jasné, že blesková vojna nemôže uspieť.

: 9.9. prišli na pomoc Francúzom, Rusi a Nemci začali ustupovať.

: Rusi začínajú mať úspechy na bitevnom poli – získali Halič a porazili Nemcov v bitke pri Loggii, čo bol pre centrálne mocnosti veľký šok.