Šport v škole

sport3Neodmysliteľnou súčasťou všestranného pôsobenia školy na svojich žiakov je telesná výchova, ktorá patrí vo väčšine prípadov medzi najobľúbenejšie predmety. Telesná výchova a šport tvoria na našej škole dve vzájomne úzko súvisiace súčasti pôsobenia na výchovu a vývin žiakov.
Už v prvých rokoch existencie školy získavajú jej žiaci popredné miesta v okresných, krajských i celoštátnych súťažiach. V škole boli zriadené športové strediská basketbalu, hádzanej i volejbalu. Basketbalisti školy pod vedením učiteľa – trénera Bohdana Iljaška sa v školskom roku l97l/72 stali majstrami ČSSR, v roku l973 víťazmi medzinárodného turnaja juniorov v Holandsku. V roku l974 bola škola organizátorkou celoštátneho finále stredoškolských hier v basketbale, ktoré opäť vyhrali naši basketbslisti.

V rokoch l978-90 pracoval na škole veľmi úspešne krúžok branného vodáctva pod vedením učiteľa – trénera P. Fotula. V týchto rokoch získali naši vodáci niekoľkoktrát majstrovské tituly.
Keď hovoríme o športovom živote školy, nemôžeme nespomenúť peknú športovú tradíciu – medzinárodné športové stretnutia, ktorých sa naši športovci zúčastňovali v rokoch l974-8l. Po niekoľkoročnej prestávke škola v roku l990 opäť nadviazala na prerušenú tradíciu svojej účasti na týchto stretnutiach. Teraz na nich žiaci opäť dokazujú dobrú výkonnosť a obsadzujú popredné miesta.

V roku l993 na škole opäť vzniklo športové stredisko mladších dorastencov – basketbalistov. Jeho cieľom je nadviazať na zašlú slávu rokov, v ktorých škola patrila k športovej špičke republiky.
Dlhoročnú tradíciu školy tvoria zimné lyžiarske výcvikové kurzy a letné plavecké kurzy, ktoré sú u žiakov veľmi obľúbenou pohybovou aktivitou. Pritom škola touto cestou odstraňuje plaveckú negramotnosť.

Športovci školy sa priebežne zúčastňujú všetkých turnajov a súťaží, ktoré sa uskutočňujú v našom regióne, či už v stolnom tenise, futbale, atletike, volejbale, basketbale, šachu i orientačnom behu, kde reprezentujú dobré meno školy.
Touto cieľavedomou prácou sa učiteľom školy podarilo vychovať takých športovcov, ako sú majstri športu Ing. JAROSLAV PAPIERNIK, JOZEF KLIMČÁK, FRANTIŠEK HÖNSCH, VILIAM HÖNSCH, FRANTIŠEK KYSEĽ, PETER FOTUL, kapitán reprezentačného družstva ČSSR v ľadovom hokeji VINCENT LUKÁČ, víťaz Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v roku l983 FRANTIŠEK VIŠNICKÝ a celý rad ďalších reprezentantov republiky v tenise, ľadovom hokeji, vodnom póle, cestnej cyklistike a morskom viacboji.
V snahe nadviazať na už školou dosiahnuté úspechy v basketbale bola na škole v školskom roku 1997/98 otvorená v študijnom odbore polytechnika športová trieda.