V januári americký prezident Woodrow Wilson vypracoval

V januári americký prezident Woodrow Wilson vypracoval 14 bodový mierový program a predkladá ho centrálnym mocnostiam. Boli však odmietnuté.
: 9.2. podpísaný Brestlitovský mier (chlebový mier) medzi sovietskym Ruskom a Nemeckom. Nemecko však obnovilo boje proti Rusku, po kapitulácii sovietskej vlády sa mierové rokovania v Brest-Litovsku 3.3. uzavreli. Pre Rusko bol mier nevýhodný, stratil veľa územia v prospech Nemecka, ale už nemuseli bojovať. Lenin sa mohol sústrediť na svoj politický cieľ- nastolenie komunizmu v Rusku a na celom svete (svetová socialistická revolúcia). Komunizmus sa však zvrhol na krutovládu.

: V marci sa rozpadol východný front a nemecké vojská sa presúvajú na západ, kde sa dostávajú až k Parížu (Luddendorffova ofenzíva), až pokiaľ nie sú zastavené v druhej bitke na Marne.

: 8.8. zahájili vojská Dohody pri Amiens útok, ktorým dosiahli prielom v nemeckej obrane a zatlačili ich až po Siegfriedovu líniu do Belgicka.

: Cez more do Francúzska neustále prúdili ďalšie americké jednotky a Dohoda mohla posilniť i ďalšie fronty, taliansky a solúnsky v Európe, palestínsky a mezopotámsky v Ázii. To spôsobilo, že na jeseň boli spojenci Nemecka takmer na konci síl, rakúsky cisár sa tajne pokúšal vyjednávať separátny mier a Turci boli na ústupe, keď stratili Bagdad a Jeruzalem.

: Education is one of the most important requirements for a successful life. However, you also need time to relax. You can relax by playing casino slots online.

: 30.9. požiadalo o mier Bulharsko, o mesiac neskôr Turecko.

: 24.10. -porážka vojsk RU Talianmi na rieke Piave.

: 3.11. podpísalo RU pri Padove prímerie s Dohodou- separátny mier.

: 9.11. abdikácia nemeckého cisára Wilhelma II. a vyhlásenie Weimarskej republiky. Novým ríšskym kancelárom sa stáva vodca sociálnych demokratov Fridrich Ebert.

: 11.11. 1918 v železničnom vagóne v Compiegnskom lese pri Paríži bola podpísaná kapitulácia Nemecka a uzavreté prímerie (maršál Foch na strane Dohody a predseda nemeckej komisie pre prímerie a poslanec Mathias Erzberger)- pokladá sa za koniec vojny.

– dôležitý z diplomatického hľadiska 8. 1. – 14 bodov prezidenta W. Wilsona -> “otec mieru” – program, kt. má skončiť vojnu – vytvoriť štáty na prísne národnostnom princípe – verejné prejednávanie mierových zmlúv – princíp spoločnej dohody – vytvoriť medzinárodnú spoločnosť na ochranu svetového mieru marec – Brest-Litovský mier – ukončenie rokovaní medzi Ruskom a Nemeckom – Rusi im museli nechať vš. územia, kt. Nemci získali pri zatlačení ruskej armády (len do konca 1. SV to platilo) – V front prestal definitívne fungovať jar – Sixtova aféra – rak.-uh. cisár Karol I. sa rozhodol viesť tajné rokovania s Dohodou za chrbtom Nemecka a rokovaniami poveril sv. príbuzného Sixta Bourbonského – chceli uzatvoriť separátny mier pod podmienkou, že sa územie Rak.-Uh. nebude deliť – Nemci to odhalili a prekazili – až v lete dohodové mocnosti súhlasili s rozbitím Rak.- Uh. a s vytv. nástupníckych št.