Valentínka súťaž v spoločenských tancoch

Pozvánka:
Organizátor: Gymnázium a SPŠH Alejová 1, Košice
Miesto: Gymnázium a SPŠH Alejová 1, telocvičňa
Dátum: 14. február 2002 (štvrtok)
Začiatok: 9.45 hod.
Prezentácia párov: 9.00 – 9.15 hod.
Podmienky: Súťažné oblečenie, chrániče na opätky
Aspoň jeden člen z tanečného páru je študentom vašej strednej školy.
Tanečník je alebo bol členom nejakého tanečného klubu spoločenských tancov, alebo absolventom.
Termín prihlášky: najneskôr do 13.2.2002 (telefonicky alebo E-mailom)
Prihlášky posielajte: p. Plichtová
Mobil: 0905 635 792
E-mail:janaplichtova@hotmail.com
Fax: 055 6782278
Tešíme sa na stretnutie s Vami
RNDr. Jana Plichtová
organizátor akcie
Ing. Ladislav Makó, CSc.
riaditeľ škôl
Poznámka:
Súťaž bude prebiehať bez rozdielu vekových kategórií a výkonnostných tried.