Bezpečnosť v škole

Ak máme hodnotiť bezpečnosť v škole, povedzme si čo je vlastne nebez-pečenstvo, riziko, svetlo, teplo, keďže o nich budeme písať. Nebezpečenstvo je vlastnosť každej látky, ktorá môže poškodiť zdravie. Riziko je pravdepodobnosť, že sa môže niečo stať, aj keď sa to už stalo. Svetlo je elektromagnetické žiarenie s frekvenciami od 375 THz až po 750 THz, ktoré má vlastnú energiu a je to vlastne forma hmoty. Teplo je miera zmeny vnútornej energie telesa, látky, sprostredkovanej neusporiadaným tzv. tepelným pohy-bom, ktorý neustále konajú všetky dostatočne malé častice telesa, látky (molekuly, atómy, protóny, neutróny, elektróny a pod.).
Bezpečnosť v triede

Pri prehliadke našej triedy sme sa zamerali na faktory, ktoré môžu spôsobiť úraz alebo chorobu, čiže poškodiť naše zdravie. Tieto faktory sú:
Podlaha
šmykľavá
nie je jednoliata – viac častí, spojenie častí je nekvalitné( špáry)
vyštrbená – nerovná, miestami sú diery
stará – možný rozpad
zaprášená
Možnosť úrazu, poškodenie zdravia
šmykľavá – pošmyknutie – pád – rôzne druhy zlomenín a výronov, pád na zariadenie triedy( lavice, skrine a pod.) – úder do hlavy – vnútorné zranenia
zakopnutie – pád – rôzne druhy zlomenín a výronov, na zariadenie triedy( viď odrážku šmykľavá), úder do hlavy, vnútorné zranenia a pod.
prach – alergie, kašeľ, dýchacie ťažkosti
Lampy + osvetlenie
počet: 6-10 KS
kryt – chybné upevnenie – pád – rozbitie
čistota krytu – zhoršenie zraku
druh krytu – veľmi priepustný – oslepenie – zhoršenie zraku – príliš tmavý – tma – zhoršenie zraku
Možnosť úrazu, poškodenie zdravia
kryt – chybné upevnenie – pád – žiakovi na hlavu – rozbitá hlava
kryt – chybné upevnenie – pád – rozbitie – črepiny – porezanie
kryt nečistý – poškodenie zraku
Okná
nedostatočná priepustnosť svetla
nekvalitná montáž
nekvalitný materiál
veľkosť – nedostatočné osvetlenie triedy
Možnosť úrazu
nedostatočná priepustnosť – nutnosť zapálenia lámp – zhoršenie zraku
nekvalitný materiál a montáž – vypadnutie okna z pántov – rozbitie – rezné, bodné poranenia a pod. nedostatočné vetranie – teplota, vlhkosť vzduchu, prašnosť a pod.
malé okná – nedostatočná priepustnosť svetla – nedostatočné osvetlenie triedy – zhoršenie zraku
nedostatočné vetranie – teplota, vlhkosť vzduchu, prašnosť
Dvere
nekvalitná montáž
nekvalitný materiál použitý na výrobu
trčiace skrutky
zárubňa
Možnosť úrazu
nekvalitný materiál + montáž – vypadnutie z pántov – zavalenie, rozbitie hlavy a pod.
trčiace skrutky – možnosť porezania končatín
zárubňa – poskakovanie – tržné poranenia hlavy
Umývadlo + prívod vody
tvrdý materiál
nedokonalé utesnenie prívodu vody
nekvalitné pripevnenie umývadla na stenu
Možnosť úrazu
tvrdý materiál – úder – odreniny, krvné podliatiny
nedokonalé utesnenie prívodu vody – mokrá podlaha – pošmyknutie – pád – rôzne zranenia
nekvalitné pripevnenie umývadla na stenu – možnosť vypadnutia z držiakov – pád – rozbitie – porezanie – na časť tela – pomliažde- niny
Lavice + stoličky + skrine + tabuľa + prístroje a modely
nekvalitné zvary
trčiace skrutky, nity
ostré hrany
nestabilné stoličky
zlé umiestnenie lavíc v triede
Možnosť úrazu, poškodenie zdravia
nekvalitné zvary – možnosť porezania – nečistoty v krvi – otrava
trčiace skrutky, nity – možnosť porezania nohy
ostré hrany – narazenie, pichnutie a pod. – vnútorné zranenia
nestabilné stoličky – poškodenie chrbtice
zlé umiestnenie lavíc v triede + nekvalitné stoličky – poškodenie chrbtice, zraku a pod.
Prestávky
beh
strkanie, sácanie, skákanie a pod.
hádzanie predmetov
hluk
Možnosť úrazu, poškodenie zdravia
beh – pošmyknutie – narazenie do lavice, skrine a pod. – odreniny až zlomeniny
strkanie, sácanie, skákanie a pod. – pošmyknutie, narazenie, pád – odreniny, zlomeniny, narazené končatiny, rozbitie hlavy a pod.
hádzanie predmetov – zásah – narazenie končatiny, rozbitie hlavy odreniny, uhýnanie sa – zohnutie – náraz hlavou o lavicu – beh – pošmyknutie – pád
hluk – bolesti hlavy, zvýšená agresivita a z toho plynúci stres
Toto je niekoľko bodov alebo častí triedy, ktoré sú pre nás nebezpečné a zvyšujú riziko úrazu v triede, kde sa väčšinu dňa nachádzame, alebo môžu spôsobiť ochorenie a preto by sme mali zvýšiť opatrnosť a obozretnosť a tak zabrániť vzniku úrazov. Ak si to teraz čítaš a napadne ťa niečo, tak sa zapoj do tohto projektu a prispej svojimi nápadmi.