Šk. rok 2004/2005:

 • Miloš Köver 3. miesto v okresnom kole olympiády v NEJ 10.02.2005
 • Lukáš Kováč 3. miesto v okresnom kole olympiády v ANJ 09.02.2005
 • Ondrej Čigáš 2. miesto v regionálnom kole ĽA SŠ-trojskok 12.05.2005
 • Andrea Kollárová 3. miesto v regionálnom kole ĽA SŠ-beh na 1500 m 12.05.2005
 • Veronika Szaboóvá 2. miesto v regionálnom kole ĽA SŠ-hod diskom 12.05.2005
 • Nicolette Beczová 2. miesto v regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína – postúpila do krajského kola
 • Nicolette Beczová, Petra Lacková – súťaž v umeleckom prednese – Horovov Zemplín 2004 Michalovce
 • Beczová, Lacková, Litavec, Szaboóvá, Čechovský – kurz moderátorov organizovaný KOS Košice
 • Beczová, Lacková – 12. ročník Slovenského festivalu poézie “Beniakove Chynorany”
 • Beczová – 4. miesto v krajskom kole v prednese poézie “METAMORFÓZA SLOVA” v Michalovciach
 • 27 žiakov zúčastnilo v 2 kategóriách matematickej súťaže KLOKAN
 • Lorincová, Baranyiová sa zapojili do matematického korešpondenčného seminára MAKS

Šk. rok 2005/2006:

 • L. Kižlin 2. miesto v regionálnom kole ĽA SŠ-kladivo chlapci 25,42 cm
 • Z. Majorošová 2. miesto v regionálnom kole ĽA SŠ-skok do výšky 135 cm a 4. miesto v skoku do diaľky 428 cm
 • J. Kačala 1. miesto v regionálnom kole Olympiády v anglickom jazyku a postúpil do krajského kola
 • Miloš Köver 2. miesto v regionálnom kole Olympiády v nemeckom jazyku
 • Zuzana Majorošová 1. miesto v ekologickej súťaži EKO 2005 v kategórii Stredné školy s projektom Vplyv hutníckeho priemyslu na jednotlivé ekosystémy. Postup do medzinárodného kola, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2005 v Poľsku.
 • Jaroslav Šiška ocenený v 1. kole súťaže “Profesionáli konajú bezpečne”
 • Martin Štos ocenený v 2. kole súťaže “Profesionáli konajú bezpečne”.

Šk. rok 2006/2007:

 • Miloš Kover – 2. miesto v krajskom kole Olympiády nemeckého jazyka
 • Miroslav Čigaš, Martin Pástor, Viliam Galko, František Eliáš a Mária Vargová – úspešní riešitelia MATEMATICKÉHO KLOKANA, všetci ziskali päť klokanov – najlepšie možné hodnotenie.
 • Herpák z 2.HB – 2. miesto na 10 km beh Rudníkom, 1. miesto beh Nižnou Myšľou
 • Maškuľák z 2.HA– 3. miesto v polmaratóne Košice – Seňa v kategórii juniorov

Šk. rok 2007/2008:

 • Róbert Fabrik – 3. miesto v Interlige v Kick boxe juniorov
 • Matúš Horvát, Tomáš Herpák – úspešní riešitelia MATEMATICKÉHO KLOKANA, ziskali päť klokanov – najlepšie možné hodnotenie.
 • Dávid Veselý – v matematickej súťaži MAKS získal 2 hviezdy, čím sa umiestnil na 8. mieste v kraji
 • účasť v krajskom kole SOČ :Jana Kožejová, žiačka 3.T v odbore 05 – Geovedy(geografia, geológia, geodézia) s prácou Prírodné katastrofy a Zuzana Hanková, žiačka 2.PB v odbore 08 – Ochrana a tvorba životného prostredia s prácou Zem nie je na jedno použitie.
 • František Eliáš z 3. PB, ktorý sa v informatitickej súťaži iBobor rámci Slovenska umiestnil na 19. – 20. mieste.

Na vychádzke

Pani učiteľka povedala svojim žiakom že pôjdu na vychádzku do prírody. Nastúpili do dvojíc a odišli. V prírode uvideli veveričku a vtáčiky, ktoré spievali. No jeden chlapec zakopol na koreni stromu a plakal, že si odrel koleno. Pani učiteľka mu ho ošetrila a pridala aj dobrú radu. Nech sa pozerá popod nohy.
Sára Šadláková, 2.A

Stredoškolská odborná činnosť

Organizačné zabezpečenie školského kola SOČ na SPŠ hutníckej
Termín školského kola: 22.2.2002
Čas: 9.45 – 13.00 hod
Počet súťažných prác: 16
Súťažné odbory: 02 Matematika a fyzika
03 Chémia a potravinárstvo
06 Zdravotníctvo
09 Strojárstvo, hutníctvo a doprava
12 Mikroprocesorová, výpočtová a telekomunikačná technika
15 Ekonomika a riadenie
18 Teória kultúry, umenia a umeleckej tvorby
19 História, politológia a právne vedy
Odborná hodnotiaca komisia:
Predseda: Ing. Ladislav Makó, CSc – riaditeľ školy
Členovia: Ing. Daniela Cvachová – metodička SOČ na SPŠH
RNDr. Daniela Pastírová – učiteľka prírodovedných predmetov
Ing. Mária Mantičová – vedúca PK odborných predmetov
Ing. Izabela Víchová – učiteľka odborných predmetov
Mgr. Boris Girdasov – učiteľ spoločenskovedných predmetov

 

Postupujúce práce do regionálneho kola 18.3.2002:
Planéta Jupiter
Vplyv povzbudzujúcich pochutín na ľudský organizmus
Drogy
Granulometrická stavba ostrív a optimály pomer dvoch frakcií ostriva
Žiaruvzdorné materiály v hutníctve a ich výroba
Skenery
Kresťanské sviatky a zvyky v Medzeve
Príčiny vietnamskej vojny a zapojenie USA

 

Súťažé práce:
1. Planéta Jupiter
Riešitelia: Ján Dzuro – 2.HA
Lukáš Cakoci – 2.T
Konzultant: Mgr. Ivana Cehlárová
Ing. Anton Pisko
WWW prezentácia práce: jupiter-soc.webpark.sk
2. Vplyv povzbudzujúcich pochutín na ľudský organizmus
Riešiteľ: Matúš Jurko – 4.PA
Konzultant: Ing. Mária Šimkuľáková
3. Tuberkulóza hrozbou
Riešitelia: Marek Jarečný – 3.H
Peter Jokeľ – 3.H
Konzultant: PaedDr. Helena Duffeková
4. Drogy
Riešitelia: Martin Štós – 2.HB
Ján Otiepka – 2.HB
Konzultant: RNDr. Daniela Pastírová
5. Granulometrická stavba ostrív a optimály pomer dvoch frakcií ostriva
Riešiteľ: Štefan Barassó – 4.Z
Konzultant: Ing. Juraj Mešter, CSc.
6. Palivá používané v hutníctve
Riešiteľ: Michal Vincek – 4.Z
Konzultant: Ing. Milan Matis
7. Chyby odliatkov a možnosti ich obmedzenia
Riešiteľ: Imrich Meszároš – 4.Z
Konzultant: Ig. Milan Matis
8. Modelárstvo – postup výroby modelov v DZ Zlievareň VSŽ
Riešitelia: Ľubomír Kozel – 4.Z
Roman Skurkay – 4.Z
Konzultant: Ing. Milan Matis
9. Žiaruvzdorné materiály v hutníctve a ich výroba
Riešitelia: Juraj Furčák – 4.Z
Richard Paulíny – 4.Z
Kozultant: Ing. Milan Matis
10. Skenery
Riešitelia: Jakub Kuchár – 3.PA
Bedřich Spielvogel – 3.PA
Konzultant: PaedDr. Helena Duffeková
11. Písomnosti z oblasti nákupu a predaja
Riešitelia: Jana Slabá – 3.T
Zuzana Sallárová – 3.T
Konzultant: Ing. Izabela Víchová
12. Kresťanské sviatky a zvyky v Medzeve
Riešiteľ: Peter Tomásch – 3.PA
Konzultant: PaedDr. Helena Duffeková
13. Habsburgovci
Riešitelia: Peter Brutovský – 3.PA
Dušan Hudec – 3.PA
Konzultant: PaedDr. Helena Duffeková
14. Kysak
Riešiteľ: Jakub Mašlej – 3.H
Konzultant: PaedDr. Helena Duffeková
15. Príčiny vietnamskej vojny a zapojenie USA
Riešitelia: Kamil Bajer – 3.H
Michal Červenka – 3.H
Konzultant: PaedDr. Helena Duffeková
16. Dejiny obce Valaliky
Riešiteľ: Pavol Weber – 3.H
Konnzultant: PaedDr. Helena Duffeková

 

Podľa Blitzkriegu- hlavný front je “Východný front”.

Do vojny vstupuje Taliansko na strane Dohody (v Trojspolku ho vystriedalo Bulharsko a Turecko).

: 22.2. Nemecká ríša vyhlasuje neobmedzenú ponorkovú vojnu, tj. torpédovanie vojnových, ale aj obchodných lodí všetkých štátov vo vodách, ktoré boli vyhlásené za vojnovú oblasť. Hlavným cieľom bolo vyhladovanie Veľkej Británie tým, že im obkľúčili prístavy a bránili v zásobovaní.

: 7.5. Nemci potopili anglický parník Lusitániu (neskôr zámienka USA pre vstup do vojny).

: Vzápätí muselo Nemecko 13.5. ponorkovú vojnu obmedziť.

: V máji- v druhej bitke pri Yperskom kanáli medzi nemeckými a francúzskymi vojskami nasadili Nemci do bojov po prvýkrát jedovatý chlórový plyn. Očakávaný taktický úspech sa však nedostavil.

: Nemci zahajujú ofenzívu na východe. V júni znovu dobyli Halíč späť od Rusov. Príčinou ruskej porážky je aj celková zaostalosť krajiny a armády, ktorá preto nie je schopná odolať tlaku a začína ustupovať. Nemci obsadzujú Poľsko.

: Vojna prechádza už v celej Európe od bleskovej k pozičnej (zákopová vojna).

: Velká Británia a Francúzsko sú pasívni a neplnia si spojenecké záväzky, zvolili taktiku vyčkávania.

: Velká Británia v snahe vyradiť Turecko z vojny podniká ofenzívu v Dardanelách, ktorá končí neúspechom a odstúpením Winstona Churchilla z postu ministra námorníctva.

Rozhovor s pánom riaditeľom SPŠhutníckej Ing. Ladislavom Makóom

HneÄŹ na zaÄŤiatku nĂĹho rozhovoru, sme sa venovali problĂ mu sprĂvania sa naĹich Ĺtudentov. PĂn riaditeÄľ podotkol, Ĺľe nie je problĂ m v uÄŤenĂ­, ale vtom, Ĺľe mnoho Ĺľiakov sa sprĂva tak, ako tĂto Ĺkola neoÄŤakĂva. Lebo sprĂvaĹĄ sa mĂ´Ĺľe kaĹľdĂ˝ ako chce, ale nie kaĹľdĂ˝ mĂ´Ĺľe byĹĄ potom tam, kde by chcel byĹĄ. “Ĺ˝ijeme v demokracii , a tak od naĹich Ĺtudentov oÄŤakĂvam, aby dodrĹľiavali pravidlĂ a vnĂştornĂ˝ poriadok Ĺkoly, ak si ju vybrali,” povedal pĂn riaditeÄľ.

PoloĹľili sme mu aj zopĂr otĂzok :

Ako vidĂ­te maturitnĂ a prijĂ­macie skĂşĹky v tomto Ĺkolskom roku?
PokiaÄľ budĂş tohtoroÄŤnĂ­ ĹtvrtĂci pristupovaĹĄ k maturitnĂ˝m skĂşĹkam zodpovedne, tak by nemal byĹĄ problĂ m. PretoĹľe, ak niekto tri a pol roka usilovne pracuje, nemal by maĹĄ obavy. My pristupujeme k maturitnĂ˝m skĂşĹkam tak, aby sme Ĺľiakovi umoĹľnili ich ĂşspeĹne vykonaĹĄ. A ÄŤo sa tĂ˝ka prijĂ­macĂ­ch skĂşĹok, tak tie sĂş problematickĂ vĂ´bec, pretoĹľe nie je selektĂ­vne danĂ na ktorĂ˝ typ Ĺkoly akĂ mĂ maĹĄ ÄŤlovek vedomosti, znalosti, zruÄŤnosti, aby bol prijatĂ˝. Nemali by sme porovnĂvaĹĄ ĹtĂşdium na technike a na gymnĂziu, pretoĹľe technik musĂ­ maĹĄ inĂ schopnosti a danosti. Nie kaĹľdĂ˝ mĂ predpoklady byĹĄ dobrĂ˝m technikom. Tu vidĂ­m ten problĂ m, Ĺľe sa Ĺľiaci dostĂvajĂş na Ĺkoly, kde ich predpoklady nie sĂş tomu prispĂ´sobenĂ . TĂ˝m nemĂme vyprofilovanĂ˝ch Ĺľiakov.

Mohli by ste zhodnotiĹĄ ĹkolskĂ akcie od nĂĹho poslednĂ ho stretnutia?
KeÄŹĹľe naĹa Ĺkola v tĂ˝chto akciĂch uĹľ mĂ tradĂ­cie, tieto sĂş hodnotenĂ vysoko pozitĂ­vne. SvedÄŤĂ­ to o tom, Ĺľe tĂto Ĺkola Ĺľije aj vnĂştorne. Ĺ kola mĂ nielen uÄŤiĹĄ, ale mĂ umoĹľniĹĄ Ĺľiakom kultĂşrne, spoloÄŤenskĂ a inĂ aktivity, v ktorĂ˝ch sa mĂ´Ĺľu prejaviĹĄ.

ChystĂte sa na Ĺkole zaviesĹĄ nejakĂ novĂ opatrenia?
Teraz zavĂdzame silnejĹiu kontrolu prĂ­chodu Ĺľiakov do Ĺkoly. Je to z toho dĂ´vodu, Ĺľe sa Ĺľiaci zdruĹľujĂş a fajÄŤia pred Ĺkolou. Toto by nemali robiĹĄ, pretoĹľe, keÄŹ sa skonÄŤĂ­ vyuÄŤovanie, Ĺľiaci by mali Ă­sĹĄ domov.

MĂte nejakĂ oÄŤakĂvania do ÄŹalĹieho polroku?
OÄŤakĂvania ani nie. NaĹĂ­m cieÄľom je ukonÄŤiĹĄ tento ĹkolskĂ˝ rok na Ăşrovni, ako sme zvyknutĂ­. PredpokladĂm ukonÄŤenie prestavby praktickĂ ho vyuÄŤovania.

Tak, a to bola zĂvereÄŤnĂ otĂzka nĂĹho rozhovoru s pĂnom riaditeÄľom.

ÄŽakujeme.

Pripravili:
NovotnĂ Veronika, MolnĂrovĂ Jana, 2.T

Môj úraz v triede

Ešte keď som chodil do predškôlky, som raz utieral v našej triede tabuľu. Jeden chlapec sa tam naháňal a štúril ma do tabule. Na tabuli bolo ostré želiezko, ja som naňho spadol a porezal som si ústa. Pani učiteľka zavolala mojej mame a ona zašla so mnou k lekárovi. Lekár mi ústa zašil a povedal mi: Kristián, za mesiac prídeš vybrať stehy. Odvtedy som pozornejší, lebo viem ako ľahko sa môže stať úraz.
Kristián Magát, 2.A

Úraz v školskej jedálni
Keď sme boli prváci, jeden žiak podkol dievča na schodoch. Nebolo to od neho pekné. Na schodoch bola vyhodená šupka od banánu a to dievča sa na nej pošmyklo. Malo vážny otras mozgu. V triede sme sa potom rozprávali, čo bolo na vine, že sa úraz stal. Niektorí tvrdili, že ho nemal podkopnúť ten chlapec, druhí si mysleli, že sa dievča malo pozerať pod nohy. A ponaučenie? Nemáme sa podkopávať a zahadzovať šupky z banánov. Teda máme zahadzovať šupky, ale nie na schody.

Cez prestávku
Raz cez prestávku sa chlapci naháňali a jeden chlapec sa potkol o lavicu a spadol presne na okraj. Rozbil si obočie a potom musel ísť s ujom školníkom na ošetrenie. Keď sa vrátil do školy, už sa nikdy neneháňal a stal sa z neho poslušný žiak.

Úraz na telocviku
Mali sme hodinu TV, nastupovali sme v cvičkách na chodbe, lebo sme išli behať na vonok. Pani učiteľka nás upozornila aby sme nebežali viacerí vedľa seba, ale pekne za sebou. Potom pani učiteľka zapískala na píšťalke. Miško bol ale nepozorný a zakopol o Jarkovu nohu. Spadol a rozbil si hlavu. Potom si už zapamätal, že keď pani učiteľka hovorí, tak máme počúvať, ale nemuselo sa to všetko stať.
Liliana Dorociaková, 2.A

Hlavným frontom sa stáva opäť západný.

21.2.- 16.12. – Nemecko zaútočilo na francúzsku pevnosť Verdun- cieľom ich útoku bolo, aby v bitke s nasadením obrovského množstva materiálu proti kľúčovej strategickej pevnosti nechali “protivníka vykrvácať”. Nemecké velenie tým sledovalo aj otvorenie cesty do Paríža. Bola to najväčšia bitka 1.sv.vojny a padlo v nej vyše pol milióna vojakov.

: Rusi zahajujú ofenzívu na juhovýchodnom fronte, aby odbremenili západných spojencov (Brusilova ofenzíva).

: 1.7.-bitka na rieke Somme- ďaľší pokus nemeckého velenia prelomiť francúzske línie. V tejto bitke boli po prvýkrát použité tanky ako nové zbrane na strane britských vojsk.

: 27.8. sa do vojny zapája Rumunsko, ktoré je následne obsadené nemeckými silami, čím sa Nemci dostávajú k životne dôležitým dodávkam ropy.

: V Európe všetky mužské sily sú využívané na frontoch a pôda ostáva neobrábaná a rozrastá sa hlad, zásobovanie armády zlyháva. To podnecuje nepokoje.